Organisatie

 • Bestuur

  Het bestuur bestuurt de vereniging volgens de rechten en plichten vastgesteld in de statuten. Het bestuur kan bepaalde zaken delegeren aan het dagelijks bestuur. Het bestuur kan commissies instellen om uitvoering van werkzaamheden te delegeren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De leden van de commissie worden, al dan niet op voordracht, door het bestuur benoemd.

   

  Dinand de Groot voorzitter
  José Drenth secretariaat
  Edwin van der Schee penningmeester
  Wout Boshoeve lid (accommodatie)
  Lianne van Engelen lid
  Peter van Blanken lid (tc)
  Enno de Boer lid (pr en communicatie)
   img_6211 drenth, jose img_6209 img_6202 img_6205 img_6199 img_6198
 • Kantine beheer

   ?

   

 • Wedstrijdsecretariaat

  Het wedstrijdsecretariaat voert de administratie van het wedstrijdgebeuren, conform richtlijnen van het K.N.K.V.. Het wedstrijdsecretariaat bewaakt de geldende termijnen en let er tevens op dat alles juist en volledig is.

  Evelien Kolkman, jeugd
  Gea de Groot, senioren
   evelien kolkman2geadegroot

   

 • Jeugdcommissie

  De jeugdcommissie heeft tot doel het op een passend niveau laten korfballen van alle jeugdleden, rekening houdend met het technische beleid. Alsmede het werven en binden van junioren, aspiranten, pupillen en de welpen.

  Evelien Kolkman
  Danielle Bosch
  Melissa van der Molen
  Ramona van der Molen
  Kim Beldman
  Marielle Prenger
  Danian Coenraad
  evelien kolkman2danielle boschMelissa van der MolenRamonakim beldmanmarielle prengerp1030123a
 • Kantinecommissie

  De kantinecommissie heeft als doel het zo optimaal mogelijk bezetten van de kantine om een zo groot mogelijke omzet te behalen en het creëren van een ontmoetingsplek / thuisgevoel voor de leden.

  Ingrid Wessels
  Monique Meijer
  Carla Hees
   
 • Inkoop
   Klaas en Bea de Groot
  klaas de grootbea de groot  

   

 • Accommodatiecommissie

  De accommodatiecommissie heeft als doel het scheppen van optimale faciliteiten voor een volwaardig bestaan van de vereniging. De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor gebruik en onderhoud van materiaal, velden en kleedkamers.

 • Materiaal en Onderhoud
  Gerrit Zomer
  Berend Jan Altena
  Bertus Boshoeve
    Gerrit Zomer    P1060135   p1030135a
 • Schoonmaak
  Jannemiek Uitzetter-Maathuis

   

 • Sponsorcommissie

  De sponsorcommissie zet zich in voor het werven, en behouden, van sponsoren met als doel het genereren van een constante geldstroom ter ondersteuning van de vereniging.

  Henk Beldman
  Melissa van der Molen
  Justin Beldman
  Lianne van Engelen
  Lianne van EngelenHenk BeltmanMelissa van der MolenJustin Beldman

   

 • Actiecommissie

  De actiecommissie heeft als taak het genereren van geldstromen door middel van het organiseren en onderhouden van acties, voor vastgestelde bestemmingen ten bate van de vereniging. De actiecommissie kan, in overleg met het bestuur, een aparte commissie instellen welke zelfstandig opereert ten behoeve van een vastgesteld doel.

  Jolijn Maathuis
  Marloes Wiltvank
  Marjan Rozemuller
  Lianne van Engelen
  p1030120aLianne van EngelenJolijn Maathuisp1030121a
 • Rommelmarkt
  Esther Bosch
  Karen Ekkel
  Truus Zomer
  Bert Gritter
  Albert Wessels
  esther boschkarenbakkertruus zomer bert gritterp1030130a

   

 • Mediacommissie

  De mediacommissie heeft als doel optimaliseren van de communicatie binnen de vereniging en het promoten van de naamsbekendheid van T.O.P.. “DE TOPPER” is het enige en officiële clubblad van T.O.P.. www.top-vroomshoop.nl is de enige en officiële website van T.O.P. Deze twee communicatiemiddelen moeten interessant, informatief en up-to-date zijn.

 • Pr
  Henk Beldman
  Jeffrey Bakker (wed. verslagen TOP 1)
  henk_beldmanp1030142a
 • Redactie
  Jannette Bosch
 • Website
  Bert Gritter
  Bert Gritter
 • Lief en leed
  Astrid Staarman
  Erik Staarman
   Astrid Staarman Erik Staarman
 • Technische commissie

   

  De Technische Commissie is belast met alle korfbaltechnische zaken binnen T.O.P., waarbij; het beschikbaar potentieel van prestatiegerichte teams en recreatieve spelers zodanig wordt begeleid en ingedeeld, dat enerzijds het te bereiken spelniveau binnen zo breed mogelijk geledingen van de vereniging zo hoog mogelijk is, en anderzijds er maximale ruimte is voor het ontplooien van het spelplezier voor de recreatieve spelers. Dit afgestemd op de reële mogelijkheden van ieder moment.

  Gea de Groot (wedstr.secr.sen/jun)  
  Astrid Staarman (jeugd)
  Martin Bakker (senioren)
  Vacature (scheidsrechters)
  Peter van Blanken (contactpersoon bestuur)
  geadegroot Astrid Staarman  martin bakker coach img_6199